Code / Kod English Polski
LCL less container load drobnica morska
W/M weight / measurement waga/miara
T ton tona
CBM cubic metres m3
CFS container freight station magazyn drobnicy morskiej
FCL full container load ładunek całokontenerowy
CY container yard terminal kontenerowy
THC terminal handling chargé koszty przeładunku na terminalu
DOC FEE documentation fee opłata dokumentacyjna
B/L bill of lading konosament
OFR ocean freight fracht oceaniczny
BAF bunker adjustment factor dodatek paliwowy
CAF currency adjustment factor dodatek walutowy
PSS pick season surcharge dodatek sezonowy
ETD estimated time of departure szacowany czas wypłynięcia
ETA estimated time of arrival szacowany czas przybycia
TT transit time czas transportu
VATOS valid at the time of shipment obowiązujące w czasie transportu
NVOCC non vessel operating cargo carrier armator nie dysponujący własną flotą (wirtualny)
MSDS material safety data sheet karta charakterystyki substancji niebezpiecznej