1. Administratorem i właścicielem serwisu Drobnica-morska.pl jest firma:
BBA TRANSPORT SYSTEM Sp z o.o. Sp. K.
ul. Tytoniowa 20
04-228 Warszawa
Telefon: +48 22 463 47 01 do 04
Fax: +48 22 463 47 49
www.bbats.pl

2. Przedstawione w serwisie kalkulacje są wyłącznie indykacją kosztową i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Decyzje handlowe podejmowane na podstawie indykacji cenowej są na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko użytkownika

3. Stawki kalkulowane są dla ładunków:
– piętrowalnych
– maksymalne wymiary ( L x W x H ): 350 X 200 X 200 cm
– maksymalna jednostkowa waga przesyłki: 2500 kg lub 1000 kgs / 1 cbm
– neutralnych
Ładunki o innych parametrach lub niebezpieczne (IMO) są oferowane na zapytanie

4. Dla uzyskania wiążącej oferty frachtowej i związanych z nią warunków należy przesłać zapytanie drogą elektroniczną na adres: sales@bbats.pl
Zapytanie musi zawierać:
a/ specyfikację ładunku:
Ilości opakowań
Wymiary – dł. x szer. x wys. [cm]
Wagę [kg]
Miejsce załadunku – miejsce dostawy
b/ dane kontaktowe
Nazwa firmy
Osoba kontaktowa – imię nazwisko
Email
Nr telefonu

5. Zlecenia spedycyjne realizowane są zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w OPWS (Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne) ostatnia edycja