Dla uzyskania wiążącej oferty frachtowej i związanych z nią warunków należy przesłać zapytanie drogą elektroniczną na adres: sales@bbats.pl

Wzór zlecenia LCL do pobrania: [DOC] – pobierz