Przewóz kontenerów morskich Transport morski transport drobnicowy transport kontenerów

Przewóz Kontenerów Morskich. Kontenerowiec załadowywany przy nabrzeżu w porcie morskim.