Przewóz Kontenerów Morskich Transport Kontenerów Pociągiem Transport Morski Transport Kolejowy

Przewóz kontenerów morskich po lądzie odbywający się z wykorzystaniem pociągu towarowego. Pociąg składa się z jednostki napędowej i wagonów przystosowanych do przewozu kontenerów morskich.