Przewóz Kontenerów Morskich. Kontenerowiec załadowywany przy nabrzeżu w porcie morskim.

Przewóz kontenerów morskich – organizacja dostaw

Przewóz kontenerów morskich jest ważny w utrzymaniu porządku na rynku transportowym. Generalną regułą stosowaną przez armatorów w obrocie kontenerami jest zasada, że kontener pobrany z portu w celu załadunku towaru lub jego wyładunku musi wrócić do tego samego portu. Spełniając tę regułę należy, więc zorganizować transport tam i z powrotem, czyli „round trip”, np. Hamburg – magazyn klienta w Polsce – Hamburg.

Przewóz kontenerów morskich – charakterystyka

Przewóz Kontenerów Morskich z wykorzystaniem samochodu ciężarowego. Na zdjęciu widoczny samochód z przyczepą umożliwiającą bezpieczny transport kontenerów morskich.
Przewóz kontenerów morskich po lądzie odbywa się samochodami z wykorzystaniem specjalnych przyczep przystosowanych do transportu kontenerów.

Taki transport jest dość kosztowny. Płaci się bowiem za przewóz pustego kontenera w jedną lub w druga stronę. Jest klika sposobów uniknięcia tego zjawiska i zmniejszenia kosztów zwłaszcza na dłuższych dystansach. Dostrzegając to zjawisko armatorzy organizują depoty (miejsca składowania kontenerów) wewnątrz kraju. Z tych miejsc, za zgodą armatorów, można pobierać puste kontenery lub je tam zwracać. W takim przypadku spedytor może organizować transport tylko w jedną stronę „one way”.

Za każdym razem jednak należy sprawdzić, czy istniej taka możliwość. W dodatku nie wszyscy armatorzy stosują takie rozwiązania, a i liczba takich depotów jest różna u różnych armatorów.

Innym rozwiązaniem jest wykorzystywanie kontenerów, które są już w kraju na naczepach kontenerowych. O tym niżej w punkcie „wykorzystanie kontenerów poimportowych”.

Organizacja dostaw samochodami

Najczęściej stosowanym sposobem dostawy towaru do portu jest przewóz kontenerów morskich na specjalnych, przystosowanych do przewozu kontenerów naczepach. Naczepy mogą mieć długość pozwalającą na transport kontenerów 40′ lub pozwalająca na transport kontenerów 20′ tak zwane „krótkie”. Te ostatnie używa się przeważnie na krótkich dystansach. Większość przewoźników oferuje przyczepy długie, na których można transportować kontenery 40’ lub dwa 20′ (mają odpowiednie systemy mocowań). W transportach z Hamburga stosowane są wyłącznie naczepy długie.

Jeśli więc podstawienie kontenera następuje na naczepie długiej, spedytor powinien się upewnić, że przed magazynem, w którym następuje rozładunek lub załadunek towaru do/z kontenera jest dostateczna ilość miejsca na manewrowanie. Zdarza się w przypadku użycia kontenera 20’, że klient zastrzega, że należy użyć krótkiej naczepy lub, że ze względu na możliwości manewrowe powinien on być załadowany na tył naczepy ( a nie na przód, bo nie ma możliwości by samochód odpowiednio się „złamał).

Organizacja dostaw transportem kombinowanym

Przewóz kontenerów morskich po lądzie odbywający się z wykorzystaniem pociągu towarowego. Pociąg składa się z jednostki napędowej i wagonów przystosowanych do przewozu kontenerów morskich.
Przewóz kontenerów morskich między portem a terminalem/depotem z wykorzystaniem pociągu towarowego.

W wielu przypadkach tańszym transportem niż transport samochodowy może być transport kolejowo-samochodowy. Operatorzy kolejowi organizują pociągi między terminalami wewnątrzkrajowymi a portami morskimi (w Hamburgu, Bremerhaven, Gdyni i Gdańsku). Pociągi te jeżdżą wg stałych rozkładów jazdy. Operator zapewnia także dostawę kontenera z terminalu kolejowego do magazynu klienta transportem samochodowym.
Ten rodzaj transportu ma kilka zalet i wad.

Po stronie zalet należy wymienić:

  • Jak już wspomniano wyżej pozwala on na transport ciężkich towarów. Na kolejowych terminalach kontenerowych składują swoje kontenery różni armatorzy, możliwy jest, więc transport „one way”.

Natomiast do wad należy:

  • Dłuższy czas transportu
  • Sztywny rozkład jazdy, czyli trzeba mieć na uwadze, że kontener musi być dostarczony na terminal do określonej godziny określonego dnia tak, aby mógł być załadowany na pociąg.

Wykorzystanie kontenerów poimportowych

Sposobem na obniżenie kosztów transportu lądowego w eksporcie jest wykorzystanie kontenerów, w których znajdowały się ładunki importowe, a które znajdują się w pobliżu miejsca, gdzie mamy ładunek eksportowy.

Idealną sytuacją , choć bardzo rzadką, jest ta, kiedy sami dysponujemy potrzebnym kontenerem poimportowym. Musi to jednak być dość szczęśliwy zbieg okoliczności, by akurat w danym momencie dysponować kontenerem określonego armatora (a korzystamy z wielu) i określonego typu. Taki zbieg okoliczności zdarza się bardzo rzadko, natomiast na rynku względnie łatwo znaleźć odpowiedni kontener. Trzeba w tym celu poszukać go wśród przewoźników albo poprzez osobiste kontakty z nimi albo wykorzystując specjalnie temu celowi służący portal.

RODZAJE I ZASTOSOWANIE KONTENERÓW MORSKICH

Organizacja dostaw towaru przesyłek LCL

Zarówno w imporcie, jak i eksporcie transport między magazynem klienta, a magazynem operatora – czy to w porcie czy poza nim – odbywa się na samochodzie. Może się też zdarzyć (częściej w eksporcie), że klient załatwia przewóz kontenerów morskich we własnym zakresie. Wtedy musimy go poinformować o procedurach i w jego imieniu wysłać odpowiednie informacje do CFS lub systemu portowego.

Jeśli jednak klient zleca nam pełną usługę do obowiązków spedytora należy zorganizowanie transportu i na tym odcinku. Szczegółowe informacje o transporcie samochodowym znajdują się w podręczniku spedytora samochodowego. W tym miejscu trzeba tylko zwrócić uwagę na następujące elementy.

W imporcie w zleceniu poza podaniem miejsca odbioru i miejsca dostawy i danych o towarze trzeba podać numer wizyty. Co więcej, trzeba często poinformować przewoźnika o procedurach portowych (jeśli pierwszy raz odbiera z portu), np. o miejscu skąd odbiera się wydruk wizyty który trzeba przy odbiorze przesyłek drobnicowych z BCT przedstawić. Jeśli towar nie jest odprawiony i jest przewożony pod zabezpieczeniem celnym w tranzycie, trzeba szczególnie uczulić przewoźnika na konieczność prawidłowego zamknięcia przekazu. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować nałożenie wysokich kar na ągencję celną, która przekaz wystawiła.

W eksporcie, jak już wspomniano wyżej, procedury są prostsze. Ważne jest, by w zleceniu dla przewoźnika podać numer bukingu lub inny numer podany nam przez operatora i port przeznaczenia przesyłki.

 

Zapraszamy do kontaktu!

www.bbats.pl