Podstawowe rodzaje spedycji morskiej

W transporcie morskim występują następujące zasadnicze rodzaje transportu:

  • Transport towarów skonteneryzowanych
  • Transport ładunków nieskonteneryzowanych – tak zwana drobnica ( nie mylić z przesyłkami typu LCL) albo ładunki konwencjonalne
  • Ładunki luzem ( np. rudy, zboża)
  • Transport ładunków płynnych
  • Transporty specjalne

Czytaj całość