Transport Morski Międzynarodowy Materiałów Budowlanych na Wyspy na Oceanie Indyjskim

Transport morski materiałów budowlanych na wyspy na morzu Indyjskim

Otrzymaliśmy zlecenie od znanego eksportera transport morski materiałów budowlanych firmy z Polski na dwie wyspy na Oceanie Indyjskim – Reunion oraz Mauritius. Towar miał zostać dostarczony transportem drobnicowym morskim LCL (less than container load).

Oferta transportu na obie wyspy była praktycznie taka sama. Problemem dla wysyłki były dwie różne procedury celne które trzeba było zorganizować dla każdej z tych wysp.

Mauritius jest niepodległym Państwem i sąsiadem wyspy Reunion. Jest to państwo wyspiarskie położone w południowo-zachodniej części Oceanu Indyjskiego, około 900 km na wschód od Madagaskaru. Mauritius uzyskał niezależność w 1968 roku. Kraj stał się republiką w ramach Wspólnoty Narodów w 1992 roku. Jest to jeden z krajów afrykańskich posiadających stabilną demokrację. Stał się on częstym miejscem odwiedzin turystów z całego świata. Na wyspie tej językiem urzędowym jest j. angielski.

Dwie wyspy na Morzu Indyjskim – Reunion oraz Mauritius dwie inne procedury celne.

Mauritius jako niezależny kraj posiadający własny system celny wymusił na eksporterze zorganizowanie odprawy celnej towaru poza Unie Europejską. Przygotowaliśmy dokumenty:

 • MRN,
 • EX-1,
 • dokumenty handlowe wymagane do odprawy celnej,
 • faktura,
 • lista towarów (packing list).

Wyspa Reunion jest to region administracyjny i jednocześnie departament Francji o statusie departamentu zamorskiego. Na wyspie używa się języka francuskiego – Reunion więc de facto jest częścią Unii Europejskiej. Z tego tytułu nie musimy robić tam odprawy eksportowej, jednak na mocy przepisów unijnych potrzebne jest tzw. Potwierdzenie statusu wspólnotowego przesyłki o dokument T2L. Wydawany jest on bardzo podobnie do odprawy celnej eksportowej. Do jego otrzymania potrzebne są dokładnie te same dokumenty handlowe: faktura oraz lista towarów (packing list).

Nierzadko jednak towar zostaje jeszcze na jakiś czas na terytorium Unii. Po odprawie celnej towar drobnicowy jest ładowany i przewożony do portu wyjścia. Głównymi portami wyjścia statków oceanicznych dla wysyłek LCL z Polski są Antwerpia, Hamburg oraz Bremerhaven. Coraz więcej także towarów wysyłanych jest także przez Polskę.

Eksporter po odprawie celnej po wyjściu towaru z terytorium UE otrzymuje komunikat IE599, który jest potwierdzeniem eksportu towaru poza UE i pomaga eksporterowi rozliczyć się z podatków w Polsce.

Transport morski materiałów budowlanych – dokumentacja

Do importerów zostały wysłane także dokumenty Bill of Lading.

Konosament – (fr. connaissement – znak rozpoznawczy), ang. „bill of lading” (BOL lub B/L), morski list przewozowy, świadectwo ładunkowe potwierdzające odbiór określonego ładunku na statek i zobowiązujące przewoźnika do wydania ładunku w porcie przeznaczenia posiadaczowi konosamentu.

Konosamenty jednak zostały zorganizowane w inny sposób.

Transport morski materiałów budowlanych Gdańsk Gdynia
Transport morski materiałów budowlanych Gdańsk Gdynia

Na Mauritiusie odbiorca do odprawy potrzebował – Bill of Lading dokumentów oryginalnych, które okazuje w miejscu rozładunku u armatora NVOCC* zajmującego się przesyłką na miejscu odbioru.

Na Reunion odbiorca potrzebował tylko dokumentu w formie elektronicznej, a zwolnienie przesyłki nastąpiło przez system. Następnie został wystawiony dokument SeaWay Bill – w praktyce został on zwolniony przez nadawcę bez okazywania dokumentów oryginalnych.

BBA Transport System to zespół doświadczonych i profesjonalnych logistyków którzy podali swojemu klientowi – eksporterowi materiałów budowlanych, gotowe rozwiązanie tego problemu. Wysyłka trafiła na czas do obu miejsc przeznaczenia. Transport morski materiałów budowlanych wykonany przez nas umożliwiły budowę nowoczesnego hotelu na wyspach Reunion i Mauritius.

Świadczymy usługi doradztwa logistycznego w zakresie odprawy celnej oraz fachowej wiedzy w eksporcie i imporcie towarów z:

 • Afryki,
 • Azji,
 • Ameryki Płd.,
 • Ameryki Płn.,
 • Australii,
 • Indii
 • Chin.

*NVOCC (ang. Non Vessel Operating Common Carrier). NVOCC oznacza przewoźnika umownego, który nie dysponuje własnymi statkami, ale poprzez zawieranie z armatorami kontraktów przewozowych i stosowanie własnych konosamentów, świadczy usługi przewozowe dokładnie jako armator bez statków.